ergo hestia

Kazimierz Mróz

tel. kom.: +48 502 040 305

Godziny otwarcia punktu:

Poniedziałek - Piątek08:00-17:00
Sobota09:00-13:00
Dowiedz się więcej

Informacje o agencie

W branży ubezpieczeniowej pracuję od 1996 r. Z STU ERGO Hestią jestem związany od 2001 r.
Obsługujemy klienta korporacyjnego , małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również klienta indywidualnego. Ubezpieczamy mienie w segmentach A,B i C, z dużym udziałem ubezpieczeń korporacyjnych. Ponadto oferujemy sprzedaż ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń finansowych, a także ubezpieczeń na życie.

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Temat wiadomości
Treść wiadomości

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
1) pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
2) telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub (58) 555 55 55.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1) pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
2) za pośrednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl;
3) poprzez formularz w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl.

rozwiń